Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachura, Ewa

Wykorzystywanie innowacyjnych urządzeń w domu/mieszkaniu i proekologiczne zachowania konsumentów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Use of innovative devices at home and environmentally friendly consumers’ behaviours
Seria/Czasopismo Konsumpcja i Rozwój
Numeracja nr 2 (11)
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 22-36
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 35
Oznaczenie streszczenia Strescz., Summ.
ISSN 2083-6929
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wykorzystywanie innowacyjnych urządzeń w domu/mieszkaniu i proekologiczne zachowania konsumentów / Ewa Stachura // Konsumpcja i Rozwój. – 2015, nr 2 (11), s. 22-36 : schem., tab., wykr. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe innowacje zachowania konsumenta, świadomość ekologiczna, zachowania innowacyjne, badania sondażowe, badania ankietowe, wyniki badań

innovations consumer behavior, ecological awareness, innovative behaviors, survey research, questionnaire survey, research results
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących korzystania w mieszkaniu z różnego rodzaju innowacyjnych urządzeń i wykonywania innowacyjnych czynności oraz przejawiania innowacyjnych zachowań ... więcej

In her article, the author presented findings of the research concerning the use by consumers at the home of various innovative devices and fulfillment of innovative activities, and demonstration of innovative ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/