Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maslak, M.; Pazdanowski, M.

Time-to-failure forecast for corroded shell of above-ground steel tank used to store liquid fuels

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Prognoza czasu do awarii skorodowanej powłoki naziemnego zbiornika stalowego do magazynowania paliw płynnych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 67, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 303-322
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 320-321
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2021.136475
Opis bibliograficzny
Time-to-failure forecast for corroded shell of above-ground steel tank used to store liquid fuels / M. Maslak, M. Pazdanowski // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 67, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe steel tank, corroded shell, failure probability, durability prediction, time-to-failure forecast, remaining service time

skorodowana powłoka, zbiornik stalowy, prawdopodobieństwo zawodu, prognoza trwałości, przewidywany czas do awarii, pozostający czas zdatności
Abstrakt
An original simplified procedure to estimate the remaining service time of corroded shell of an on-the-ground steel tank used to store liquid fuels is presented in this paper. Current corrosion progress ... więcej

Przedstawiono uproszczoną, autorską procedurę szacowania pozostającego czasu zdatności skorodowanej powłoki naziemnego użytkowanego zbiornika stalowego wykorzystywanego do magazynowania paliw płynnych. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/