Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49853)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22836)
    Materiały konferencyjne (22298)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burghardt, Tomasz E.; Maki, Erik; Pashkevich, Anton

Yellow thermoplastic road markings with high retroreflectivity : demonstration study in Texas

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Case Studies in Construction Materials
Numeracja Vol. 14
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-03-30
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. e00539
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-13
Bibliografia (liczba pozycji) 110
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2214-5095
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.1016/j.cscm.2021.e00539
Opis bibliograficzny
Yellow thermoplastic road markings with high retroreflectivity : demonstration study in Texas / Tomasz E. Burghardt, Erik Maki, Anton Pashkevich // Case Studies in Construction Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe thermoplastic road markings, glass beads, retroreflectivity, structured road markings, durability, road safety
Abstrakt
Road markings are a niche category of industrial coatings with requirements related to both the coating itself and the layer of glass beads on top of it that furnish retroreflectivity (RL) – their key ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.934
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/