Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cafiso, S.; Calvi, A.; D'Agostino, C.; Kieć, M.; Petrucci, G.; Szagała, P.

Application and comparison of different methods for traffic conflict analysis – case study on 2+1 roads

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Zastosowanie i porównanie różnych metod analizy konfliktów ruchowych – studium przypadku drogi 2+1
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 67, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 619-634
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 632-633
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.24425/ace.2021.136493
Opis bibliograficzny
Application and comparison of different methods for traffic conflict analysis – case study on 2+1 roads / S. Cafiso, A. Calvi, M. Kieć, G. Petrucci, P. Szagała // Archives of Civil Engineering [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe surrogate measures of safety, road safety, SSAM, passing lane, 2+1 road

pośrednia miara bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwo ruchu, SSAM, pas do wyprzedzania, droga 2+1
Abstrakt
Safety Performance Functions and Crash Modification Factors are statistically-based prediction methods that require significant efforts and long periods in crash data collection. Traffic conflict studies ... więcej

Statystyczne metody przewidywania zdarzeń drogowych, takie jak modele regresyjne (SPF) czy współczynniki zmian liczby zdarzeń drogowych (CMF) wymagają długich okresów gromadzenia danych o zdarzeniach ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/