Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bogdanowska, Monika

Zabytek Schrödingera, czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków, których nie ma

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Schrödinger Monument, i.e. the issue of formal and legal protection of monuments that do not exist
Tytuł źródła Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Redaktor źródła Dobosz, Piotr; Górny, Witold; Kozień, Adam; Mazur, Anna
Miejsce wydania Kraków
Wydawca AT Wydawnictwo
Wydawnictwo według MEiN AT Wydawnictwo
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 173-179
Bibliografia (na str.) 178
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66445-15-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zabytek Schrödingera, czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków, których nie ma / Monika Bogdanowska // W: Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ochrona dziedzictwa, rejestr zabytków, ochrona prawna

heritage protection, register of monuments, legal regulations
Abstrakt W artykule omówiono przykłady obiektów zabytkowych, których status jest tak niejednoznaczny, że trudno osądzić, czy faktycznie istnieją. Sytuacja ta powoduje, że nie wiadomo, czy podlegać powinny ochronie konserwatorskiej i w jakim zakresie.

Case studies of historic buildings discussed in the paper reveal ambiguous status of some monuments. Consequently their factual existence may be questioned. This situation brings about dilemma of whether they should be protected and to what extent.

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.4
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/