Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał; Łysień, Mariusz

Teaching spatial planning using elements of design thinking as an example of heuristic in urban planning

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 8, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 4225
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Sustainable Development from the Management and Social Science Perspective
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su13084225
Opis bibliograficzny
Teaching spatial planning using elements of design thinking as an example of heuristic in urban planning / Rafał Blazy, Mariusz Łysień // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 13, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
[830300] Prognozowanie i planowanie nauki
[830000] Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka
[110000] Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
[110900] Systemy pedagogiczne
[114300] Szkolnictwo wyższe
[112100] Dydaktyka
[640000] Architektura
Słowa kluczowe design thinking, urban planning, teaching, city, spatial planning
Abstrakt
In modern urban analysis, line–nodal connections are often used as a model, diagram or matrix for describing space and its accompanying phenomena. In practice, the search for relationships in space is ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/