Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Avsec, Stanislav; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena

Investigating possibilities of developing self-directed learning in architecture students using design thinking

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 8
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. 4369
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 22-25
Bibliografia (liczba pozycji) 93
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su13084369
Opis bibliograficzny
Investigating possibilities of developing self-directed learning in architecture students using design thinking / Stanislav Avsec, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk // Sustainability [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sustainable development goals, design and design thinking, self-directed learning, sustainable architecture, structural equation modelling, bootstrapping
Abstrakt
Education systems are struggling to effectively integrate in their study programs the Sustainable Development Goals (SDGs) which define the challenges we need to overcome as a society in the 21st century. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/