Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Julia; Blazy, Rafał

Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Case Studies in Construction Materials
Numeracja Vol. 14
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. e00549
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-19
Bibliografia (liczba pozycji) 149
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2214-5095
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.1016/j.cscm.2021.e00549
Opis bibliograficzny
Polypropylene fiber reinforced concrete and its application increating architectural forms of public spaces / Julia Blazy, Rafał Blazy // Case Studies in Construction Material [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polypropylene fiber reinforced concrete, architectural forms, public spaces, architectural materials
Abstrakt
Fiber reinforced concrete is a cementitious composite material with a dispersed reinforcement in a form of fibers. Polypropylene fibers can be divided into microfibers and macrofibers depending on their ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.934
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/