Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, W.; Kowalik, M.

Technical and cost comparison of selected technologies for energetic conversions of renewable energy sources

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Porównanie techniczno kosztowe wybranych technologii energetycznych konwersji odnawialnych źródeł energii
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 67, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 585-598
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 596
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2021.136491
Opis bibliograficzny
Technical and cost comparison of selected technologies for energetic conversions of renewable energy sources / W. Drozd, M. Kowalik // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2021, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe renewable energy sources (RES), conversion methods, photovoltaics, wind farms, comparison

odnawialne źródła energii (OZE), metody konwersji, fotowoltaika, siłownie wiatrowe, porównanie
Abstrakt
The authors of this article were guided by the desire to show the profitability of using renewable energy sources and to facilitate decisions for future investors as to their choice. The article classifies ... więcej

Autorzy niniejszego artykułu kierowali się chęcią pokazania opłacalności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ułatwienia podjęcia decyzji przyszłym inwestorom, co do ich wyboru. W ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/