Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hrehorowicz-Gaber, Hanna

Problem zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Problems of preserving the relics of the cultural heritage of German colonists in Poland and Ukraine
Tytuł źródła Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków : polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne
Redaktor źródła Drozd, Roman; Halczak, Bohdan
Współtwórca źródła Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce [inst. sprawcza]
Akademia Pomorska w Słupsku [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Słupsk, Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
Wydawnictwo według MEiN Akademia Pomorska w Słupsku
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 599-611
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 610-611
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-956444-0-5
978-83-7467-315-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Problem zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy / Hanna Hrehorowicz-Gaber // W: Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków : polityka, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Poland, Ukraine, cultural heritage, German colonists, settlement

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/