Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48906)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22395)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burghardt, Tomasz E.; Babić, Darko; Pashkevich, Anton

Performance and environmental assessment of prefabricated retroreflective spots for road marking

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Case Studies in Construction Materials
Numeracja Vol. 15
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-04-22
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-8]
Liczba stron 8
Oznaczenia ref./art. e00555
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 7-8
Bibliografia (liczba pozycji) 55
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2214-5095
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.cscm.2021.e00555
Opis bibliograficzny
Performance and environmental assessment of prefabricated retroreflective spots for road marking / Tomasz E. Burghardt, Darko Babić, Anton Pashkevich // Case Studies in Construction Materials [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe glass beads, retroreflectivity, cold plastic, road marking, sustainability, retroreflective spots
Abstrakt
Road markings are necessary basic features that increase road safety; they are currently irreplaceable for both human drivers and the emerging automated vehicles technology. Retroreflectivity, achieved ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.934
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/