Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Magiera, Jacek; Szarata, Andrzej

Technologia BIM – cz. I. Obecny stan rozwoju i najbliższa przyszłość

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu BIM technology – part 1. The current development status and the near future
Seria/Czasopismo Inżynier Budownictwa
Numeracja 6 (184)
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 52-54
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 54
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-3428
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana nie
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny Technologia BIM - cz. I. Obecny stan rozwoju i najbliższa przyszłość / Jacek Magiera, Andrzej Szarata // Inżynier Budownictwa. – 2020, Nr 6 (184), s. 52-54 : rys. – Bibliogr. 20 poz., Streszcz., Abstr. – ISSN 1732-3428

tematyka
Słowa kluczowe BIM, przyszłość technologii BIM, narzędzia i procesy BIM
Abstrakt Artykuł jest próbą uchwycenia trendów rozwojowych metodyki BIM na współczesnym rynku budowlanym i zarysowania perspektyw jej rozwoju w najbliższych latach i dekadach.

The article is an attempt to observe the development trends regarding the BIM methodology in the current construction market, as well as to outline the perspectives of its development in the coming years and decades.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/