Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motak, Maciej

Dziedzictwo, którego (pozornie) już nie ma. Upamiętnianie nieistniejących budowli i form urbanistycznych przy użyciu współczesnych środków wyrazu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Heritage that (seemingly) does not exist. The commemorating of the non-existing buildings and urban forms with the contemporary means of expression
Tytuł źródła Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Redaktor źródła Dobosz, Piotr; Górny, Witold; Kozień, Adam; Mazur, Anna
Miejsce wydania Kraków
Wydawca AT Wydawnictwo
Wydawnictwo według MEiN AT Wydawnictwo
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 181-212
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 209-210
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66445-15-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dziedzictwo, którego (pozornie) już nie ma. Upamiętnianie nieistniejących budowli i form urbanistycznych przy użyciu współczesnych środków wyrazu / Maciej Motak // W: Segmenty dziedzictwa kulturowego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przestrzeń publiczna, miasto, upamiętnianie, architektura i urbanistyka współczesna

public space, city, commemorating, contemporary architecture and urban design

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.4
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/