Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Shi, Wenbin; Zhang, Xiao; Chen, Hsueh Shih; Matras-Postolek, Katarzyna; Yang, Ping

Transition metal halide derived phase transition from Cs4PbCl6 to CsPbxM1–xX3 for bright white light-emitting diodes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Materials Chemistry C
Numeracja Vol. 9, Iss. 17
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-04-03
Język angielski
Zakres stron 5732-5739
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 5738-5739
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2050-7534
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1039/D1TC01150B
Opis bibliograficzny
Transition metal halide derived phase transition from Cs4PbCl6 to CsPbxM1–xX3 for bright white light-emitting diodes / Wenbin Shi, Xiao Zhang, Hsueh Shih Chen, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe inorganic perovskite nanocrystals, luminescent
Abstrakt
Inorganic perovskite nanocrystals (NCs) have become a research hotspot due to their excellent optical properties. Zero dimensional (0D) Cs4PbCl6 NCs are important perovskite derivative structures. Herein, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.393
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported in part by the National NaturalScience Foundation of China (grant no. 51772130 and 51972145)
The Independent Innovation Team of Ji Nan Science & Technology Bureau (grant no. 2019GXRC016)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/