Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ćwik, Agata; Hrehorowicz-Gaber, Hanna

Causes and effects of spatial chaos in the Polish Carpathians – a difficult way to sustainable development

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo European Countryside
Numeracja Vol. 13, No. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 153-174
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, schem., tab.
Bibliografia (na str.) 169-174
Bibliografia (liczba pozycji) 85
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1803-8417
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/euco-2021-0009
Opis bibliograficzny
Causes and effects of spatial chaos in the Polish Carpathians – a difficult way to sustainable development / Agata Ćwik, Hanna Hrehorowicz-Gaber // European Countryside [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Carpathian Convention, DPSIR, mountainous landscape, rural landscape, spatial chaos, spatial planning, "Three Questions" method

Konwencja Karpacka, DPSIR, krajobraz górski, krajobraz wiejski, chaos przestrzenny, planowanie przestrzenne, metoda ''trzech pytań''
Abstrakt
Abstract Mountainous rural areas are vulnerable to inappropriate land management, which is particularly visible in the Polish Carpathians. This paper attempts to diagnose the causes and effects of spatial ... więcej

Górskie obszary wiejskie są wrażliwe na niewłaściwe zagospodarowanie przestrzenne. Szczególnie mocno uwidacznia się ono w polskiej części Karpat. Podjęto zatem próbę diagnozy przyczyn i skutków ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/