Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Miastkowska, Małgorzata; Kantyka, Tomasz; Bielecka, Ewa; Kałucka, Urszula; Kamińska, Marta; Kucharska, Małgorzata; Kilanowicz, Anna ; Cudzik, Dariusz; Cudzik, Krzysztof

Enhanced biological activity of a novel preparation of Lavandula angustifolia essential oil

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 2458
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-21
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Biomolecules from Essential Oil Bearing Plants: Biological and Industrial Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26092458
Opis bibliograficzny
Enhanced biological activity of a novel preparation of Lavandula angustifolia essential oil / Małgorzata Miastkowska, Tomasz Kantyka, Ewa Bielecka, Urszula Kałucka, Marta Kamińska, Małgorzata Kucharska, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Lavandula angustifolia essential oil, GC/MS analysis, wound healing, proinflammatory cytokines, proregenerative growth factors, HaCaT, VEGF
Abstrakt
Lavandula angustifolia, one of the most popular medicinal plants, is the source of a bioactive essential oil characterized by a wide spectrum of biological activity, e.g., antiseptic, analgesic, and anticancer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by program “Innovation Incubator 2.0” of the Ministry of Science and Higher Education (Poland) and NCN SONATA BIS 2016/22/E/NZ5/00332
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/