Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Malczewska, Joanna; Ivashko, Yulia; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata

Qualitative analysis of architectural education in the protection of a historic city

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza jakościowa edukacji architektonicznej w zakresie ochrony miasta zabytkowego
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 65
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 20-25
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK65PROTECTION
Opis bibliograficzny
Qualitative analysis of architectural education in the protection of a historic city = Analiza jakościowa edukacji architektonicznej w zakresie ochrony miasta zabytkowego / Dominika Kuśnierz-Krupa, Justyna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architectural education, protection of a historic city, heritage protection, monument conservation, quality of education

edukacja architektoniczna, ochrona miasta zabytkowego, ochrona dziedzictwa, konserwacja zabytków, jakość edukacji
Abstrakt
This paper presents the findings of a study in which students of architecture schools rated their need for education about the scope of conservation and respect for the historical cultural landscape, primarily ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny przez studentów uczelni architektonicznych potrzeby edukacji w zakresie ochrony i poszanowania historycznego krajobrazu kulturowego, w tym przede ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/