Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dyomin, Mykola; Ivashko, Yulia; Ivashko, Oleksandr; Kuśnierz, Kazimierz; Kuzmenko, Tetiana

Development trends and problems of large ukrainian historical cities in the twentieth and twenty-first century: case study of urban tendencies and problems of revitalization of an industrial district

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Rozwój trendów i problemów dużych historycznych miast ukraińskich w XX i XXI wieku. Studium przypadku tendencji urbanistycznych i problemów w rewitalizacji dzielnicy przemysłowej
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 65
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 26-36
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.48234/WK65TRENDS
Opis bibliograficzny
Development trends and problems of large ukrainian historical cities in the twentieth and twenty-first century: case study of urban tendencies and problems of revitalization of an industrial district = ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tendencies, cities of Ukraine, urban-planning systems, basic urban-planning principles, negative processes, revitalization of industrial district, problems of historical environment preservation

tendencje, miasta Ukrainy, systemy planowania, podstawowe zasady planowania przestrzennego, procesy negatywne, rewitalizacja dzielnicy przemysłowej, problemy zachowania środowiska zabytkowego
Abstrakt
This paper analyzes the specifics of urban development in Ukraine in terms of existential growth of demographic processes and urbanization, identifies the impact of external and internal factors on the ... więcej

W artykule przeanalizowano specyfikę rozwoju urbanistycznego na Ukrainie pod względem egzystencjalnego wzrostu procesów demograficznych i urbanizacji, a także zidentyfikowano wpływ zewnętrznych i ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/