Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bednarz, Łukasz J.; Drygała, Izabela J.; Gentilini, Cristina; Jasieńko, Jerzy; Dulińska, Joanna M.; Kuśnierz, Kazimierz

From digital surveying to heritage analysis on the example of a baroque church: a proposal for structural strengthening and monitoring

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Od cyfrowej inwentaryzacji do analizy dziedzictwa na przykładzie barokowego kościoła – propozycja wzmocnienia konstrukcji i monitoringu
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 65
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 147-156
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 155
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK65MONITORING
Opis bibliograficzny
From digital surveying to heritage analysis on the example of a baroque church: a proposal for structural strengthening and monitoring = Od cyfrowej inwentaryzacji do analizy dziedzictwa na przykładzie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe masonry, church, Baroque, laser scanning, orthophotogrammetry, analysis, strengthening, monitoring

mury, kościół, barok, skanowanie laserowe, ortofotogrametria, analiza, wzmacnianie, monitoring
Abstrakt
The paper presents digital surveying (orthophotogrammetry, 3D laser scanning), modeling, static numerical analysis and a proposal of reinforcement and SHM (structural health monitoring) of a historic Baroque ... więcej

Artykuł przedstawia cyfrową inwentaryzację (przy wykorzystaniu ortofogrametrii i skaningu laserowego 3D), modelowanie, numeryczną analizę statyczną i propozycję wzmocnienia i monitoringu stanu konstrukcyjnego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/