Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wdowiarz-Bilska, Matylda

Tradycja i współczesność przemysłowego miasta w rewaloryzowanym kwartale Fuzja

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tradition and contemporaneity of an industrial city in the restored Fuzja block
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 65
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 95-104
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 103
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK65FUZJA
Opis bibliograficzny
Tradycja i współczesność przemysłowego miasta w rewaloryzowanym kwartale Fuzja = Tradition and contemporaneity of an industrial city in the restored Fuzja block / Matylda Wdowiarz-Bilska // Wiadomości ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Łódź, rewitalizacja, tożsamość miasta

Łódź, revitalization, city identity
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie rewaloryzacji zabytkowego zaniedbanego i opuszczonego fragmentu miasta o dużym znaczeniu dla jego przemysłowego dziedzictwa jako sposobu tworzenia atrakcyjnej przestrzeni ... więcej

The objective of this paper is to present the restoration of a neglected and abandoned historical fragment of a city that is of high significance to its industrial heritage as a means of creating an attractive ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/