Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Gyurkovich, Jacek

Przekształcenia najbliższego otoczenia zamku piastowskiego w Legnicy po II wojnie światowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Transformations of the immediate surroundings of the Piast castle in Legnica after the Second World War
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 65
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 66-77
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 75
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK65LEGNICA
Opis bibliograficzny
Przekształcenia najbliższego otoczenia zamku piastowskiego w Legnicy po II wojnie światowej = Transformations of the immediate surroundings of the Piast castle in Legnica after the Second World War ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewitalizacja, zniszczenia wojenne, retrowersja, kontekst historyczny, modernizm, postmodernizm, Legnica

revitalization, war damage, retroversion, historical context, Modernism, Postmodernism, Legnica
Abstrakt
Na przemiany struktury przestrzennej miast wpływa wiele czynników; należą do nich także działania wojenne, które są zaliczane do tzw. megatrendów. Najtrwalszym elementem tej struktury jest plan ... więcej

Transformations of the spatial structure of towns and cities are affected by numerous factors. One of them is warfare, classified as a “megatrend.” The urban plan of historic urban areas turn out to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/