Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czyrnek, Mikołaj; Tora, Grzegorz

Analysis of the 2D motion of a monolith platform mechanism

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badanie ruchu 2D platformowego mechanizmu monolitycznego
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 117, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 9
Oznaczenia ref./art. 2020/040
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Mechanics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2020040
Opis bibliograficzny
Analysis of the 2D motion of a monolith platform mechanism / Mikołaj Czyrnek, Grzegorz Tora // Technical Transactions [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 117, Iss. 1, 9 s. : fot., rys., tab. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe platform mechanisms, monolith designs

mechanizmy platformowe, mechanizmy monolityczne
Abstrakt
This paper summarises the results of motion analysis of a platform mechanism with a monolith design. A four-link planar mechanism was engineered in which the platform positioning is effected via one passive ... więcej

Artykuł zawiera wyniki badań ruchu mechanizmu platformowego wykonanego w technologii monolitu. Zaprojektowano i wykonano czteroogniwowy mechanizm płaski, w którym platforma jest pozycjonowana przez ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/