Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela; Diichuk, Volodymyr; Kobasa, Igor M.

Characteristics of the structure of natural zeolites and their potential application in catalysis and adsorption processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Charakterystyka struktury zeolitów naturalnych oraz ich zastosowań w katalizie i procesach adsorpcji
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 117, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 2020/043
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 14-19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2020043
Opis bibliograficzny
Characteristics of the structure of natural zeolites and their potential application in catalysis and adsorption processes / Natalia Sobuś, Izabela Czekaj, Volodymyr Diichuk, Igor M. Kobasa // Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe natural zeolites, adsorption, catalysis, clinoptilolite, mordenite, chabazite, analcime, phillipsite

naturalne zeolity, adsorpcja, kataliza, klinoptylolit, mordenit, chabazyt, analcime, filipsit
Abstrakt Authors present a short review of selected natural-origin zeolite materials. This article discusses the structure, classification and ability to modify natural zeolites, along with examples of their potential applications as adsorbents or catalysts.

Autorzy przedstawili krótki przegląd wybranych materiałów zeolitowych pochodzenia naturalnego. W artykule omówiono strukturę, klasyfikację i możliwości modyfikacji naturalnych zeolitów, wraz z przykładami ich potencjalnych zastosowań jako adsorbentów lub katalizatorów.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/