Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kycia, Radosław A.; Niemczynowcz, Agnieszka

An explanation of the Landauer bound and its ineffectiveness with regard to multivalued logic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza ograniczenia Landauera i jej nieefektywność dla logiki wielowartościowej
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 117, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-11]
Liczba stron 11
Oznaczenia ref./art. 2020/042
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Mathematics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2020042
Opis bibliograficzny
An explanation of the Landauer bound and its ineffectiveness with regard to multivalued logic / Radosław A. Kycia, Agnieszka Niemczynowcz // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Landauer’s principle, entropy, multivalued logic, encoding, the second law of thermodynamics, thermodynamic memory implementation, Galois connection

reguła Landauera, entropia, logika multiwartościowa, kodowanie, druga zasada termodynamik, termodynamiczna implementacja pamięci, koneksja Galois
Abstrakt
We discuss, using recent results on the thermodynamics of multivalued logic, the difficulties and pitfalls of how to apply the Landauer’s principle to thermodynamic computer memory models. The presentation ... więcej

Opisujemy, używając niedawne badania związane z termodynamiką dla logiki wielowartościowej, problemy związane z zastosowaniem reguły Landauera dla termodynamicznego modelu pamięci komputera. Analiza ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/