Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22198)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gajewski, Antoni

Pewne problemy optymalizacji kształtu prętów przy niekonserwatywnych zagadnieniach stateczności

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Certain non-conservative problems of shape optimization of the bars
Tytuł źródła Wybrane zagadnienia z mechaniki ciał sprężystych
Autor źródła Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Nauk
Data wydania 1970
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Komisji Mechaniki Stosowanej. Mechanika / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Numer w serii 4
Zakres stron 3-27
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25-26
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Summ., Res.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pewne problemy optymalizacji kształtu prętów przy niekonserwatywnych zagadnieniach stateczności / Antoni Gajewski // W: Wybrane zagadnienia z mechaniki ciał sprężystych / Polska Akademia Nauk. Oddział ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe optymalizacja, pręty, obciążenie niekonserwatywne

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/