Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22635)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górski, Marek M.; Buzdygan, Dorota; Lipińska, Dorota

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Institutional open access policy. Actions related to the introduction of open mandate for scientific publications at the Cracow University of Technology
Seria/Czasopismo Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Numeracja Nr 24 (33)
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 257-276
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 274-275
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1506-3615
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.14746/b.2020.24.9
Opis bibliograficzny
Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej / Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu, otwarta nauka, otwarty mandat, Politechnika Krakowska, Repozytorium PK, Biblioteka PK, publikacje naukowe, otwarte udostępnianie, Open Access, OA

institutional Open Access Policy, open science, open mandate, Cracow University of Technology, CUT Repository, CUT Library, scientific publications, Open Access, OA
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było ... więcej

The article presents actions that preceded the introduction of open access policy for scientific publications at the Cracow University of Technology. These included: preparation of the IT infrastructure, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/