Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1274)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Barnaś, Janusz

Tradycja i nowoczesność w architekturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tradition and modernity in architecture
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 35-47
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 47
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Architektura / Architecture
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135404
Opis bibliograficzny
Tradycja i nowoczesność w architekturze = Tradition and modernity in architecture / Janusz Barnaś // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, forma architektoniczna, nowoczesność, sztuka, tradycja, wyraz architektoniczny

architecture, architectural form, modernity, art, tradition, architectural expression
Abstrakt
W artykule omówiono wielowątkowy i wielowymiarowy proces przygotowania projektu budowlanego, który pociąga za sobą wprowadzenie nowej formy użytkowania do istniejących struktur urbanistycznych i ... więcej

This article discusses the multi-threaded and multi-dimensional process of preparing a technical designs that lead to the introduction of new forms of use into existing urban and architectural structures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/