Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22300)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbańska, Marta A.

Architektura – sztuka przestrzeni publicznych w Polsce wczoraj i dziś

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Architecture – The art of shaping public spaces in Poland, yesterday and today
Seria/Czasopismo Państwo i Społeczeństwo = State and Society
Numeracja Nr 3
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 87-100
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 98-100
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2451-0858
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48269/2451-0858-pis-2020-3-006
Opis bibliograficzny
Architektura – sztuka przestrzeni publicznych w Polsce wczoraj i dziś / Marta A. Urbańska // Państwo i Społeczeństwo [Dokument elektroniczny]. – 2020, Nr 3, s. 87-100 : fot. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[024300] Filozofia kultury
[052100] Socjologia rozwoju i zmian społecznych
[132300] Sztuki plastyczne
[020000] Filozofia
[050000] Socjologia
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe architektura, sztuka, przestrzeń publiczna, życie publiczne

architecture, art, public space, public life
Abstrakt
Architektura i sztuka to temat wręcz archetypiczny: architektura jako sztuka stosowana jest zapewne najstarszą i najtrwalszą ze sztuk. Zgodnie z klasyczną sekwencją civis, civitas, civilitas, architektura ... więcej

Architecture and art: this is an archetypal issue, as architecture, as an applied art, is most likely the oldest and the most durable of all the arts. According to the classic sequence: civis, civitas, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/