Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47542)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Miastkowska, Małgorzata

Polymeric gels and their application in the treatment of psoriasis vulgaris: a review

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 22, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-38]
Liczba stron 38
Oznaczenia ref./art. 5124
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 32-38
Bibliografia (liczba pozycji) 191
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1661-6596
Uwagi Special Issue: Polymeric Materials from Chemistry, Functional and Biological Characterization to Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ijms22105124
Opis bibliograficzny
Polymeric gels and their application in the treatment of psoriasis vulgaris: a review / Agnieszka Kulawik-Pióro, Małgorzata Miastkowska // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe psoriasis vulgaris, polymeric gels, topical formulation in treatment psoriasis, drug delivery systems
Abstrakt
Psoriasis is a chronic skin disease, and it is especially characterized by the occurrence of red, itchy, and scaly eruptions on the skin. The quality of life of patients with psoriasis is decreased because ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This review was funded by the Regional Operational Programme for the Małopolska Region for 2014-2020 Number: RPMP.01.02.01-12-0186/19, Company: WellNanoPharm
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/