Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Forczek-Brataniec, Urszula

Ocena oddziaływania na krajobraz. Stan, metody, perspektywy

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Landscape impact assessment. State, methods, perspectives
Tytuł źródła Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
Redaktor źródła Osadowski, Zbigniew; Astel, Aleksander; Tkachenko, Halina; Młynarkiewicz, Łukasz
Współtwórca źródła Akademia Pomorska w Słupsku [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Słupsk
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wydawnictwo według MEiN Akademia Pomorska w Słupsku
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 361-378
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 555-558
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7467-336-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ocena oddziaływania na krajobraz. Stan, metody, perspektywy = Landscape impact assessment. State, methods, perspectives / Urszula Forczek-Brataniec // W: Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza krajobrazowa, analiza widokowa, ocena widokowa, OOŚ w Polsce

landscape analysis, visual analysis, visual assessment, EIA in Poland
Abstrakt
W toku rozwoju przestrzennego i w skutek realizacji nowych inwestycji krajobraz ulega przekształceniu. Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko uwzględnia proces zmian następujących w krajobrazie ... więcej

In the course of spatial development and as a result of the implementation of new investments, the landscape is transformed. The Environmental Impact Assessment (EIA) procedure includes the process of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/