Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lin, Wei-Ting; Lin, Kae-Long; Korniejenko, Kinga; Fiala, Lukáš

Comparative analysis between fly ash geopolymer and reactive ultra-fine fly ash geopolymer

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Engineering and Technology Innovation : IJETI
Numeracja Vol. 11, No. 3
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-06-22
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 161-170
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 169-170
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2226-809X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.46604/ijeti.2021.7129
Opis bibliograficzny
Comparative analysis between fly ash geopolymer and reactive ultra-fine fly ash geopolymer / Wei-Ting Lin, Kae-Long Lin, Kinga Korniejenko, Lukáš Fiala // International Journal of Engineering and Technology ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe reactive ultra-fine fly ash, alkali activator, spherical particles, microscopic properties, amorphous
Abstrakt
This study investigates novel geopolymers by combining Reactive Ultra-fine Fly Ash (RUFA) with 4M sodium hydroxide as an alkali activator. Comparing with general fly ash geopolymers, RUFA geopolymer pastes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported by the Ministry of Science and Technology (MOST) in Taiwan under the Grant MOST 109-2221-E-197-001-MY2
The Czech Science Foundation in Czech Republic under the project No. 19-11516S
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/