Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bialik-Wąs, Katarzyna; Królicka, Ewelina; Malina, Dagmara

Impact of the type of crosslinking agents on the properties of modified sodium alginate/poly(vinyl alcohol) hydrogels

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 2, Iss. 8
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 2381
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-17
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Section: Materials Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules26082381
Opis bibliograficzny
Impact of the type of crosslinking agents on the properties of modified sodium alginate/poly(vinyl alcohol) hydrogels / Katarzyna Bialik-Wąs, Ewelina Królicka, Dagmara Malina // Molecules [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe SA/PVA hydrogels, Echinacea purpurea, release profile, various crosslinking agents
Abstrakt
Here, we report on studies on the influence of different crosslinking methods (ionic and chemical) on the physicochemical (swelling ability and degradation in simulated body fluids), structural (FT-IR ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/