Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bauer, Marek; Kisielewski, Piotr

The influence of the duration of journey stages on transport mode choice: a case study in the city of Tarnow

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 11, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 5922
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Innovations towards Greener and Smarter Mobility for Sustainable Development
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su13115922
Opis bibliograficzny
The influence of the duration of journey stages on transport mode choice: a case study in the city of Tarnow / Marek Bauer, Piotr Kisielewski // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modal split, journey time, transportation behaviors
Abstrakt
In this paper, we present the effect of making too many private car journeys on city transport systems. A sustainable approach for the development of transport infrastructure is needed, which takes into ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research received funding from EU project no POIR.01.01.01-00-0970/17-00
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/