Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kliszcz, Angelika; Danel, Andrzej; Puła, Joanna; Barabasz-Krasny, Beata; Możdżeń, Katarzyna

Fleeting beauty – the world of plant fragrances and their application

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 2473
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 16-21
Bibliografia (liczba pozycji) 148
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Featured Reviews on Bioactive Flavour and Fragrance Compounds
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/molecules26092473
Opis bibliograficzny
Fleeting beauty – the world of plant fragrances and their application / Angelika Kliszcz, Andrzej Danel, Joanna Puła, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń // Molecules [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fragrant molecules, essential oils, extraction techniques, food additives, fragrant allelochemicals, biopesticides
Abstrakt
This article is devoted to some aspects of the fragrant substances of plant origin applied in the food industry and perfumery as well. Since antiquity many extractive techniques have been developed to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The part of the research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Poland and the other part of the research was financed by the project Innowacyjny Program Strategicznego rozwoju Uczelni — POWR.03.05.00-00-Z020/18
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/