Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Brach, Aleksandra

Analiza XIX-wiecznej zabudowy wiejskiej w odniesieniu do współczesnych parametrów technicznych budynków pasywnych i energooszczędnych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Analysis of the 19th century building of the country in relation to contemporary technical parameters of passive and energy buildings
Tytuł źródła Materiały i technologie energooszczędne w budownictwie
Redaktor źródła Ulewicz, Małgorzata; Respondek, Zbigniew
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Częstochowska
Data wydania 2017
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie / Politechnika Częstochowska
Numer w serii 332
ISSN serii 0860-5017
Zakres stron 123-131
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 131
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7193-671-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza XIX-wiecznej zabudowy wiejskiej w odniesieniu do współczesnych parametrów technicznych budynków pasywnych i energooszczędnych / Aleksandra Brach // W: Materiały i technologie energooszczędne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dom energooszczędny, dom pasywny, chata, dwór polski, dom ekologiczny, naturalne materiały

energy efficient house, cottage, Polish manor house, ecological house, natural materials
Abstrakt
Tematyką artykułu jest analiza budynków wiejskich z przełomu XIX i XX wieku w aspekcie zastosowanych w nich rozwiązań technicznych, współcześnie określanych jako pasywne lub energooszczędne. ... więcej

The subject of the article is the analysis of rural buildings at the turn of the 19th and 20th century in the aspect of applied technical solutions, which are now defined as passive or energy efficient. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/