Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Bogdał, Dariusz

Bioactive scaffolds for skin tissue engineering doped with gold nanoparticles prepared from waste biomass

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Bioaktywne rusztowania do inżynierii tkanek skóry domieszkowane złotymi nanocząstkami przygotowanymi z biomasy odpadowej
Seria/Czasopismo Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Numeracja Vol. 2, Nr 1 (45)
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 169-174
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 173
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1640-4920
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.29227/IM-2020-01-61
Opis bibliograficzny
Bioactive scaffolds for skin tissue engineering doped with gold nanoparticles prepared from waste biomass / Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, Dariusz Bogdał ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe waste biomass, gold nanoparticles, chitosan, biomaterials, Green Chemistry

odpady biomasy, nanocząstki złota, chitozan, biomateriały, Zielona Chemia
Abstrakt
Skin is the first barrier against pathogens and harmful external factors. Each damage of this tissue may cause microbial infection and danger to internal organs. Burns which may be a result of the exposure ... więcej

Skóra jest pierwszą barierą przed patogenami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Każde uszkodzenie tej tkanki może powodować zakażenie drobnoustrojami i zagrożenie dla narządów wewnętrznych. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/