Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Florkiewicz, Wioletta; Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Silver nanoparticles preparation with the use of Cistus incanus

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 7, 7th International Seminar including Special Session 'Recent advances in polymer nanocomposites and hybrid materials', Kraków, 15-17 May 2019
Redaktor źródła Pielichowski, Krzysztof
Współtwórca źródła Department of Chemistry and Technology of Polymers. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Cracow University of Technology [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Tarnow
Wydawca Tomasz Mariusz Majka Publisher
Wydawnictwo według MEiN Tomasz Mariusz Majka Publisher
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 109-117
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 117
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-937270-6-3
Nazwa konferencji 7th International Seminar "Modern polymeric materials for environmental applications"
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 15-17.05.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Silver nanoparticles preparation with the use of Cistus incanus / Wioletta Florkiewicz, Dagmara Malina, Klaudia Pluta, Agnieszka Sobczak-Kupiec // W: Modern polymeric materials for environmental applications. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe phytochemical-mediated preparation of silver nanoparticles

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/