Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zakowska, Lidia; Starowicz, Wieslaw; Pulawska, Sabina

Geographic/Demographic Accessibility of Transport Infrastructure (GDATI)

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Accessibility Instruments for Planning Practice
Redaktor źródła Hull, Angela; Silva, Cecília; Bertolini, Luca
Współtwórca źródła COST European Science Foundation [inst. sprawcza]
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca COST European Cooperation in Science and Technology
Wydawnictwo według MEiN COST European Cooperation in Science and Technology
Data wydania 2012
Język angielski
Liczba stron 139-143
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 142
ISBN 978-989-20-3187-3 (hbk)
978-989-20-3210-8 (ebk)
Charakter pracy publikacja fachowa
Rodzaj fragmentu publikacji fragment raportu
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Geographic/Demographic Accessibility of Transport Infrastructure (GDATI) / Lidia Zakowska, Wieslaw Starowicz, Sabina Pulawska // W: Accessibility Instruments for Planning Practice / ed. by Angela Hull, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe accessibility, urban planning, transport, mobility, instruments

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/