Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49483)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22674)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stręk, Anna M.; Lasowicz, Natalia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Jankowski, Robert

Highly dissipative materials for damage protection against earthquake-induced structural pounding

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 12
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 3231
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 21-24
Bibliografia (liczba pozycji) 70
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Construction and Building Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14123231
Opis bibliograficzny
Highly dissipative materials for damage protection against earthquake-induced structural pounding / Anna M. Stręk, Natalia Lasowicz, Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając, Robert Jankowski // Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyurethane, metal foam, polymer–metal composite, structural pounding, earthquakes
Abstrakt
It is a common situation that seismic excitations may lead to collisions between adjacent civil engineering structures. This phenomenon, called earthquake-induced structural pounding, may result in serious ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/