Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz

Distributed optical fibre sensors for strain and temperature monitoring of early-age concrete: laboratory and in-situ examples

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła International RILEM Conference on Early-age and Long-term Cracking in RC Structures : CRC 2021
Redaktor źródła Kanavaris, Fragkoulis; Benboudjema, Farid; Azenha, Miguel
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Data wydania 2021
Język angielski
Seria/Czasopismo RILEM Bookseries
Numer w serii 31
ISSN serii 2211-0852
Typ nośnika online
Zakres stron 77-87
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-030-72921-9 (eBook)
978-3-030-72920-2
Nazwa konferencji International RILEM Conference on Early-age and Long-term Cracking in RC Structures (CRC 2021)
Miejsce konferencji Gif-sur-Yvette, France (konferencja hybrydowa)
Data konferencji 09-04-2021
DOI 10.1007/978-3-030-72921-9_7
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Distributed optical fibre sensors for strain and temperature monitoring of early-age concrete: laboratory and in-situ examples / Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz Bednarski // W: International RILEM ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe early-age concrete, optical fibres, distributed measurements, DFOS, strain, temperature
Abstrakt
Distributed fibre optic sensors (DFOS) provide new possibilities in structural technical condition assessment in comparison with traditional spot measurements. It is possible to analyze strains and temperature ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The SHM System company (Cracow, Poland, www.shmsystem.pl), which completed the project called “Development of the new fibre optic sensor allowing for the determination of the vertical and horizontal displacements of the studied objects at the distances of up to 120 km”. This project was funded by the grant won at the National Centre for Research and Development within the framework of Intelligent Development Operational Program 2014-2020 (POIR.01.01.01–00-0550/15)
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/