Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pashkevich, Anton; Kłos, Marcin J.; Jaremski, Rafał; Aristombayeva, Meruyert

Method to evaluate a bike-sharing system based on performance parameters

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Decision support methods in modern transportation systems and networks
Redaktor źródła Sierpiński, Grzegorz; Macioszek, Elżbieta
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2021
Język angielski
Seria/Czasopismo Lecture Notes in Networks and Systems
Numer w serii 208
ISSN serii 2367-3389
Typ nośnika online
Zakres stron 95-113
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 111-113
Bibliografia (liczba pozycji) 37
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-030-71771-1 (eBook)
978-3-030-71770-4
DOI 10.1007/978-3-030-71771-1_7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Method to evaluate a bike-sharing system based on performance parameters / Anton Pashkevich, Marcin J. Kłos, Rafał Jaremski, Meruyert Aristombayeva // W: Decision support methods in modern transportation ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cycling, bike-sharing system, stations, performance parameters, attractiveness
Abstrakt
Bike-sharing systems are a popular and widespread mobility tool all over the world. The introduction of such system could bring a large amount of benefits for city or region: starting from the promotion ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/