Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomal, Wiktoria; Krok, Dominika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna

Beneficial stilbene-based derivatives : from the synthesis of new catalytic photosensitizer to 3D printouts and fiber-reinforced composites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo European Polymer Journal
Numeracja Vol. 156
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-06-20
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 110603
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 67
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0014-3057
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.eurpolymj.2021.110603
Opis bibliograficzny
Beneficial stilbene-based derivatives : from the synthesis of new catalytic photosensitizer to 3D printouts and fiber-reinforced composites / Wiktoria Tomal, Dominika Krok, Anna Chachaj-Brekiesz, Joanna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hotopolymerization, free-radical photopolymerization, cationic photopolymerization, IPN formation, vat polymerization 3D printing, visible-based direct ink writing (DIW), carbon nanotube, CNTs, nanocomposite, fiber-reinforced composite
Abstrakt
New meta- and para-cyanoderivatives of 1,4-di(styryl)benzene and 1,3-di(styryl)benzene were synthesized and investigated for their use as photosensitizers of iodonium salt for various photopolymerization ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.546
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/