Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrzypczak, Izabela; Leśniak, Agnieszka; Ochab, Piotr; Górka, Monika; Kokoszka, Wanda; Sikora, Anna

Interlaboratory comparative tests in ready-mixed concrete quality assessment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 3475
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Testing of Materials and Elements in Civil Engineering (2nd Edition)
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14133475
Opis bibliograficzny
Interlaboratory comparative tests in ready-mixed concrete quality assessment / Izabela Skrzypczak, Agnieszka Leśniak, Piotr Ochab, Monika Górka, Wanda Kokoszka, Anna Sikora // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ready-mixed concrete, construction architecture material, inter-laboratory comparisons (ILC), proficiency testing (PT), concrete quality assessment
Abstrakt
Proper quality assessment of ready-mixed concrete, which is currently the principal material for construction, land engineering and architecture, has an impact on the optimisation and verification of correct ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The research presented in this paper was partly funded by the Ministry of Science and Higher Education within the statutory research at Rzeszow University of Technology (Grant No. PB26.BG.21.001, Grant No. UPB.BG.20.001)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/