Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czubiński, Jacek

Słowo o recepcji zakopiańszczyzny w architekturze uzdrowiskowej na Huculszczyźnie

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy A word about the reception of motives of the Zakopane Style in the spa architecture in the Hutsul region
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1
Redaktor źródła Zachariasz, Agata; Zieliński, Miłosz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-79
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 78-79
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-63-5
DOI 10.48269/66007-63-5-T1-08
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Słowo o recepcji zakopiańszczyzny w architekturze uzdrowiskowej na Huculszczyźnie = A word about the reception of motives of the Zakopane Style in the spa architecture in the Hutsul region / Jacek Czubiński ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura uzdrowiskowa, Huculszczyzna, styl huculski, regionalizm, styl zakopiański

spa architecture, Hutsul region, Hutsul style, regionalism, Zakopane style
Abstrakt
Architektura historyczna w miejscowościach uzdrowiskowych na Huculszczyźnie reprezentuje m.in. różne nurty regionalizmu. Widoczny jest wpływ zakopiańszczyzny na lokalny styl huculski. W latach 1919–1939 ... więcej

Historical architecture in spa towns in the Hutsul region is represented, among others, by different streams of regionalism. The influence of the Zakopane region on the local Hutsul style is visible. In ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/