Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Gyurkovich, Jacek

Wojciech Kosiński – fascynacje nowymi trendami w architekturze

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wojciech Kosiński – fascination with new trends in architecture
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1
Redaktor źródła Zachariasz, Agata; Zieliński, Miłosz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 197-205
Bibliografia (na str.) 205
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-63-5
DOI 10.48269/66007-63-5-T1-17
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wojciech Kosiński – fascynacje nowymi trendami w architekturze = Wojciech Kosiński – fascination with new trends in architecture / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Jacek Gyurkovich // W: Architektura, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura regionalna, architektura współczesna

vernacular architecture, contemporary architecture
Abstrakt
W niezwykle bogatym dorobku wydawniczym Wojciecha Kosińskiego, oprócz dominującej w ostatnich latach problematyki urbanistycznej, zwraca uwagę ujawniana we wcześniejszych Jego tekstach fascynacja ... więcej

In the extremely rich publishing output of Wojciech Kosiński apart from the urban issues dominating in recent years, the fascination with modernity in architecture draws attention in his ealier works. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/