Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

Serce świata – Eixample

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Eixample – the heart of the world
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1
Redaktor źródła Zachariasz, Agata; Zieliński, Miłosz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 241-252
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 250-252
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-63-5
DOI 10.48269/66007-63-5-T1-20
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Serce świata – Eixample = Eixample – the heart of the world / Mateusz Gyurkovich // W: Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 1 [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Eixample, idealne miasto, porządek przestrzenny, siatka ortogonalna, superblok, urbanistyka postkolonialna, Barcelona

Eixample, ideal city, spatial order, orthogonal grid, superblock, postcolonial urbanism, Barcelona
Abstrakt
Człowiek dąży do harmonii i porządku. Miasta o ortogonalnej siatce ulic pojawiły się już w starożytności. Model ten był następnie modyfikowany i przystosowywany do potrzeb społecznych i warunków ... więcej

Man strives for harmony and order. Cities with an orthogonal street grid appeared in the history of urban planning as early as antiquity. This model was then modified and adapted to social needs and spatial ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/