Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław; Początko, Marek

Piękno architektury współczesnej – zbędny archaizm czy ponadczasowy cel twórczości?

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The beauty of contemporary architecture – unnecessary archaism or a timeless purpose of creativity?
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2
Redaktor źródła Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 51-61
Bibliografia (na str.) 60-61
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-64-2
DOI 10.48269/66007-64-2-T2-08
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Piękno architektury współczesnej – zbędny archaizm czy ponadczasowy cel twórczości? = The beauty of contemporary architecture – unnecessary archaism or a timeless purpose of creativity? / Przemysław ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura współczesna, piękno, teoria architektury

contemporary architecture, beauty, architectural theory
Abstrakt
Tekst w syntetyczny sposób stara się określić znaczenie piękna we współczesnej architekturze. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie dwóch odmiennych postaw twórczych dających się ... więcej

The text synthetically attempts to define the meaning of beauty in contemporary architecture. The main assumption of the work is to present two different creative attitudes that can be seen in today’s ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/