Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malinowska-Petelenz, Beata

Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The beauty of the city: to see, to understand, to draw
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2
Redaktor źródła Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-137
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 137
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-64-2
DOI 10.48269/66007-64-2-T2-14
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować = The beauty of the city: to see, to understand, to draw / Beata Malinowska-Petelenz // W: Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Wojciech Kosiński, miasto, piękno miasta, rysunek, szkic, genius loci

Wojciech Kosiński, city, city beauty, drawing, sketch, genius loci
Abstrakt
Rysunek stanowi doskonałe medium notacji i dokumentacji. To sposób widzenia formy, materializowania myśli we wszystkich obszarach sztuk wizualnych, a także formułowania idei i wizji artystycznych. ... więcej

Drawing is an excellent medium for notation and documentation. It is a way of seeing form, materializing thoughts in all areas of visual arts, as well as formulating ideas and artistic visions. It is also ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/