Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Grzegorz

Piękno architektury wytworem sztuki. Rytm fundamentem kompozycji

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The beauty of art in architecture. Rhythm the foundation of composition
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2
Redaktor źródła Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 197-208
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 207-208
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-64-2
DOI 10.48269/66007-64-2-T2-19
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Piękno architektury wytworem sztuki. Rytm fundamentem kompozycji = The beauty of art in architecture. Rhythm the foundation of composition / Grzegorz Twardowski // W: Architektura, miasto, piękno : pamięci ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe forma i kompozycja architektoniczna, piękno, rytm

architectural form and composition, beauty, rhythm
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się wokół zagadnień estetycznych związanych z powstawaniem architektury. Główny temat dotyczy piękna rytmu we współczesności. W celu pełnego przedstawienia zagadnienia ... więcej

The subject matter focuses on aesthetic issues related to creation of architecture. The main theme boils down to the beauty of rhythm in the present day, but for a complete presentation of the issue, reference ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/