Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Furtos, Gabriel; Molnar, Luminita; Silaghi-Dumitrescu, Laura; Pascuta, Petru; Korniejenko, Kinga

Mechanical and thermal properties of wood fiber reinforced geopolymer composites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Natural Fibers
Numeracja Article in press
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-33]
Liczba stron 33
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1544-046X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/15440478.2021.1929655
Opis bibliograficzny
Mechanical and thermal properties of wood fiber reinforced geopolymer composites / Gabriel Furtos, Luminita Molnar, Laura Silaghi-Dumitrescu, Petru Pascuta, Kinga Korniejenko // Journal of Natural Fibers ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe wood fiber, fly ash, geopolymer composites, fiber-reinforced geopolymer composites, mechanical properties, thermal properties
Abstrakt
Geopolymers based on fly ash are an emerging alternative to ordinary Portland cement, with a low impact on the environment and a potential to increase the sustainability of the concrete-based construction. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.323
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019 (Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym)
Projekt spoza indeksu BPP (Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers) ELAC2015/T02-0721
ELABORAREA UNOR PRODUSE INOVATOARE DIN MATERIALE AVANSATE (MORTARE), FOLOSITE IN REABILITAREA CLADIRILOR DE PATRIMONIU) P2-2.1-PED-2019-3739, no. 565PED/2020
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/